INTALNIREA ANUALA DE LUCRU

PUNEREA IN PRACTICA A PROTOCOALELOR DE COLABORARE INCHEIATE
CU UNITATI DE PROFIL DIN REPUBLICA MOLDOVA

30 martie 2017, orele 10.00-13.0
FORMENERG, Sala et. 1


Eveniment organizat în cadrul Programului: Colaborarea cu unitatile de profil din Rep. Moldova

ORGANIZATOR: CNR-CME

Cu sprijinul:
AGENDA INTALNIRII


MOTIVAŢIE:

 • Analiza stadiului protocoalelor de colaborare încheiate cu Universitatea Tehnică a Modovei şi cu Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova;
 • Stabilirea de noi modalităţi de colaborare între CNR-CME şi specialişti energeticieni din unităţi de profil din Republica Moldova;
 • Acţiuni privind participarea la FOREN 2018;
 • Colaborarea cu unităţi de profil din România.

SUBIECTE DE INTERES:

 • Participarea cu lucrări la manifestările tehnico-stiintifice şi expoziţionale anuale, inclusiv la FOREN, organizate de secretariatul executiv CNR-CME;
 • Analiza şi rezolvarea în comun a unor probleme ale energeticii din Republica Moldova;
 • Participarea cu lucrări la publicaţiile CNR-CME (Mesagerul Energetic, EMERG etc.);
 • Participarea studenţilor propuşi de Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) la stagii de practică de studiu în unitătile energetice din România;
 • Transfer de materiale de specialitate către colegii din Republica Moldova;
 • Instituirea premiului CNR-CME pentru absolvenţi ai facultăţii de Energetică şi Inginerie Electrică din Universitatea Tehnică a Moldovei.

MODERATORI:

 • Dr. ing. Gheorghe BALAN, Director General Executiv CNR-CME
 • Prof. univ. dr. Ion STRATAN, Şef Departament Electroenergetică şi Electrotehnică, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, UTM
 • Prof. dr. ing. Nicolae GOLOVANOV, Consilier CNR-CME

VORBITORI:


CNR-CME B-dul Lacul Tei nr. 1-3, cod 020371, Sector 2 Tel: 0372 821 475 / 476; e-mail: ghbalan@cnr-cme.ro