Eveniment organizat de:

Parteneri principali:

 Ningbo Sanxing Smart Electric Co., Ltd.


GALERIE FOTOAGENDA CONFERINŢEI (Agenda - download)

MODERATOR:

Alexandru Valeriu BINIG, Director Reglementări şi Antitrust, Enel România


MOTIVAŢIE

Noile provocări ale revoluției digitale mondiale necesită o atenție specială în implementarea soluțiilor în cadrul Sistemului Energetic Național.


OBIECTIV

Analizarea realizărilor în implementările tehnologiilor digitale și necesitatea  unui nou impuls în accelerarea implementării acestora în cadrul tuturor  instalațiilor SEN.


SUBIECTE DE INTERES

Stadiul respectării obiectivelor UE de contorizare inteligentă cu 80% în 2020 și 100% în 2022 ; Maparea digitală (GIS) a tuturor rețelelor de utilități din România ; Funcţionarea pieței de energie electrică ; Coordonarea investițiilor în cadrul rețelelor de transport și distribuție a energiei ; Conformarea instalațiilor din sectorul de generare cu prevederile cerințelor acordului COP 21 de la Paris și corelarea acestora cu instrumentele de piață de energie ; Codul comercial și capacitățile de generare licențiate disponibile ; Conflicte de interes între prescripțiile energetice în vigoare și structurile organizatorice și impactul acestora asupra funcționării în condiții de siguranță a SEN ; Microrețele cu generare/stocare distribuite ; Impactul prosumerilor asupra rețelei ; Impactul electromobilității asupra SEN ; Capacitatea de interconectare și eficiența energetică ; Cum se reflectă aceste obiective în strategia energetică aflată în curs de aprobare și care poate fi calendarul de implementare; Conformarea programelor universitare cu realizările tehnologice de ultimă generație ; Programe de studii, cercetări, inovații și standardizare și contribuția acestora la accelerarea implementării tehnologiilor digitale.


REZULTATE PRECONIZATE

Accelerarea implementării tehnologiilor digitale și funcționarea mecanismelor de piață cu implicarea consumatorilor în deschiderea dialogului utilitate-consumator conform prevederilor directivelor UE.

9.30-10.00

CUVÂNT INTRODUCTIV
- Iulian IANCU, Presedinte CNR-CME
- Corina POPESCU, Director General, Societatea Energetică ELECTRICA SA

   

10.00-12.00      

SESIUNEA I

 

 

 

 

 

12.00-12.30 Pauză de cafea

 

 

 

 

 

 

 

12.30-14.30      

SESIUNEA A II-A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30-15.00    Discuţii, Concluzii


PARTICIPANŢI: Reprezentanţi ai Ministerelor: Energiei, Comunicaţiilor; Autorităţilor; companiilor de transport, distribuție, generare și piață de energie electrică; producători și furnizori de produse, echipamente, soluții hard și soft; Asociaţiilor Profesionale; specialişti din domeniu; mass-media.

 

Parteneri media:


CNR-CME B-dul Lacul Tei nr. 1-3, cod 020371, Sector 2 Tel: 0372 821 475 / 476; e-mail: secretariat@cnr-cme.ro