ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR ASOCIATIEI CNR-CME


1 FEBRUARIE 2018, orele 14.00-16.00

ISPE SA (B-dul Lacul Tei nr. 1-3, sector 2, Bucuresti), Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici (parter)


Ordine de zi

Mandat reprezentare membri

GALERIE FOTO

1. Raportul Consiliului Director CNR-CME privind activitatea Asociatiei pe anul 2017

2. Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2017

3. Executia BVC 2017

4. Planul de activitate pe anul 2018

5. BVC 2018

6. Alegerea Comisiei de Cenzori pentru anul 2018

7. Proiectul Hotararii Adunarii Generale

8. Acordarea distinctiilor CNR-CME
CNR-CME B-dul Lacul Tei nr. 1-3, sector 2; Tel: 0372 821 475; 0372 821 476; e-mail: secretariat@cnr-cme.ro