ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR ASOCIATIEI CNR-CME


21 FEBRUARIE 2019, orele 10.00

ISPE SA (B-dul Lacul Tei nr. 1-3, sector 2, Bucuresti), Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici (parter)CONVOCATORMandat reprezentare: membri colectivi / membri individuali

Formular de vot prin corespondenta: membri colectivi / membri individuali
MATERIALE

1. Raportul Consiliului Director CNR-CME privind activitatea desfasurata in anul 2018

2. Executia BVC 2018

3. Raportul Cenzorului de verificare a evidentei financiar contabile pe anul 2018. Anexe

4. Planul de activitate pe anul 2019

5. BVC 2019

6.Comisia de numarare a voturilorHotararea Adunarii Generale

Proces verbal

CNR-CME B-dul Lacul Tei nr. 1-3, sector 2; Tel: 0372 821 475; 0372 821 476; e-mail: secretariat@cnr-cme.ro