Switch to English
Evenimente desfășurate

Conferinta ”EFICIENTA ENERGETICA IN ROMANIA, STADIU SI PERSPECTIVE”

ELECTRICA SA, Sala Radu Zane - 15 octombrie 2019

Organizatori: CNR-CME, ANRE. Parteneri: Electrica SA

Motivaţia organizării evenimentului

Cresterea eficientei energetice reprezintă una dintre cele cinci dimensiuni ale strategiei energetice la nivel UE. Recenta Directiva nr. 2018/ 2002 /UE de modificare a Directivei 2012/ 27/ UE privind eficiența energetică prevede, ca obiectiv la nivelul Uniunii, reducerea consumului de energie primara/ finala cu 32,5 % pentru 2030, in comparatie cu prognozele realizate in anul 2007. Statele membre trebuie să-și stabilească propriile contribuții naționale orientative în materie de eficiență energetică.

La nivel national, proiectul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 prevede o scădere de 37,5% a consumului de energie primară aferentă anului 2030, in comparatie cu valoarea din prognoza PRIMES 2007 pentru România.

CNR-CME promoveaza continuu dialogul constructiv cu toti factorii interesati pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul energiei, contribuind astfel la imbunatatirea cadrului legislativ/ normativ, la diseminarea celor mai noi realizari tehnico-stiintifice, la schimbul de bune practici, la inlaturarea barierelor din domeniul cresterii eficientri energetice.

Subiecte de interes major

Analiza evolutiilor si tendintelor recente privind eficienta energetica la nivel european si national (inclusiv a cadrului legislativ)
• Eficienta energetica la nivelul localitatilor; smart cities;
• Tehnologii moderne in sectoarele de consum final, cu eficienta energetica ridicata
• Dezvoltarea pietei pentru serviciile energetice;
• Rolul cercetării ştiinţifice în creşterea eficienţei energetice;
• Perfectionarea pregatirii profesionale a managerilor energetici, a auditorilor energetici, a altor specialisti cu activitati in domeniu;
• Educarea opiniei publice (şi în particular a tinerilor) în probleme de eficienţă energetică; rolul şcolii, instituţiilor statului, mass-mediei;
• Rolul tarifelor, subvenţiilor, stimulentelor financiare şi fiscale;
• Costul eficientei energetice.

Agenda conferinței
Citeste mai departe Sinteza Evenimentului

PREZENTARI

Eficienţa energetică – prioritate naţională şi europeană
Irina NICOLAU, Expert în cadrul Departamentului pentru Eficienţă Energetică, Serviciul Monitorizare Eficienţă Energetică, ANRE

Oportunităţi şi soluţii concrete de creştere a eficienţei energetice în industrie şi comunităţi locale
Andrei CECLAN, Preşedinte, Societatea Auditorilor şi Managerilor Energetici din România (SAMER)

Programul de Energie din Romania. Mecanismelede finantare-Granturi SEE si Norvegiene2014‐2021
Camelia MANOLIU, Innovation Norway

Clădiri cu eficienţă energetică sporită – Problematica NZEB
Florin CIAUSIU, Director Tractebel Engineering