Switch to English
Evenimente desfășurate

Eveniment amânat la o dată care va fi anunțată ulterior. – Conferinta ”ENERGETICA RURALA MODERNA – SOLUTII PENTRU LIMITAREA POLUARII MEDIULUI AMBIANT”

Rectorat, Universitatea Politehnică din Bucureşti - 13 noiembrie 2019

Organizatori: CNR-CME, UPB

 

În cadrul conferinţei se va discuta pe marginea următoarelor subiecte:
• contribuţia privind creșterea eficienței energetice în infrastructurile aparţinând sectorului public şi economic din mediul rural/preorăşenesc, pentru a reduce consumul de energie, contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
• diversificarea surselor primare de energie în vederea acoperirii necesarului de energie în vederea limitării impactului asupra mediului înconjurător şi creşterea securităţii în alimentarea cu energie
• atragerea de diverşi parteneri industriali din sectorul public şi sectorul economic din zonele rurale/preorăşeneşti în vederea dezvoltării cunoştinţelor stakeholderilor în domeniul surselor regenerabile de energie şi a eficienței energetice
• identificarea surselor şi resurselor locale din perspectiva dezvoltării sectorului energetic
• metode de eficientizare a locuinţelor rurale în vederea reducerii consumului de energie
identificarea impactului utilizării biocombustibililor asupra mediului și sănătății populației: impact asupra solului (compost, digestat, biochar), emisiile poluante din arderea biomasei solide și analiza ciclului de viață
• poluarea aerului din interior, energie în gospodăriile casnice din mediul rural și sănătatea umană

Prezentări tematice pe următoarele direcţii:
• Utilizarea Surselor Regenerabile de Energie
• Creşterea eficienţei energetice în zonele rurale
• Utilizarea soluţiilor moderne de depoluare
• Procese de tratare a solurilor poluate cu hidrocarburi
• Instalaţii performante de ardere a combustibililor
• Decarbonizarea sectorului economic
• Locuinţe rurale cu consum redus de energie
• Impactului utilizării biocombustibililor asupra mediului și sănătății populației
• Poluarea aerului din interiorul gospodăriilor casnice din mediul rural

Participanţi ţintă:
Primării, Universităţi, Institute de cercetare, Agenţii de mediu, Ministerul Energiei, Ministerul Mediului, Institutul Național de Sănătate Publică