Switch to English
Evenimente desfășurate

Conferinta ”ENERGII DIN SURSE REGENERABILE. GENERARE DISPERSATĂ. PROSUMATORI.”

ELECTRICA SA, Sala Radu Zane - 1 octombrie 2019

Organizatori: CNR-CME, Electrica, ANRE

SCURTĂ DESCRIERE
Exigenţele privind decarbonarea sistemelor de energie impun dezvoltarea unor soluţii de generare a energiei electrice care, pe durata funcţionării, să nu conducă la emisii poluante sau să le reducă la minim şi să se bazeze pe utilizarea eficientă a surselor locale. Utilizarea surselor regenerabile de energie (instalaţii eoliene, instalaţii solare, microhidrocentrale), dezvoltarea micro şi minireţelelor în care proconsumatorii au o pondere importantă și impun dezvoltarea unor structuri specifice, „inteligente” ale reţelelor de transport şi de distribuţie pentru a asigura o utilizare eficientă a acestor surse de energie.

Obiective
Dezvoltarea unor soluţii „inteligente” pentru utilizarea eficientă a surselor de generare a energie electrice cu amprentă redusă de carbon.

Subiecte de interes
• Conectarea în reţeaua electrică publică a surselor regenerabile de energie precum şi a surselor distribuite;
• Utilizarea „inteligentă” a proconsumatorilor în cadrul unor micro sau minireţele electrice.
• Managementul micro sau minireţelelor electrice.
• Calitatea energiei electrice furnizată utilizatorilor
• Aspecte legislative privind accelerarea implementării noilor soluţii cu amprentă redusă de carbon pentru generarea energiei electrice
• Aspecte tehnico-economice privind dezvoltarea surselor „neutre CO2”

Rezultate preconizate
Propuneri de soluţii pentru promovarea unor soluţii eficiente pentru implementarea unor soluţii de generare a energiei electrice cu impact minim asupra mediului ambiant.

Participanţi ţintă
Specialişti din sistemele de transport şi de distribuţie, operatori din domeniul surselor regenerabile de energie, participanţi la programul de implementare a panourilor solare în clădiri, specialişti în protecţia mediului ambiant.

Agenda conferinței
Citeste mai departe Sinteza Evenimentului

PREZENTARI

Promovarea energiei electrice din surse regenerabile produse în unităţi aparţinând prosumatorilor
Ion DUMITRU, Şef Serviciu, Serviciul Surse Regenerabile de Energie, ANRE

Provocări în reţelele OD determinate de racordarea prosumerilor
Livioara SUJDEA, Director Executiv Distribuţie, Ligia COSTIN, Director Dep. Dezvoltare Reţea, SE ELectrica

Pespectivele şi potenţialul utilizării resurselor distribuite
Prof. Mihai SĂNDULEAC, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Cerinţele privind protecţiile prosumatorilor de energie electrică şi importanţa acestora pentru
funcționarea RED
Gabriel GHEORGHE, Daniel CRĂCIUN – Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord

Solutii de generare a energiei electrice cu impact redus asupra mediului
Rareş-Andrei CHIHAIA, Cercetător Ştiinţific, INCDIE ICPE-CA

Viziune asupra tranziţiei Republicii Moldova către 100% energie din surse regenerabile
Prof. Dumitru BRAGA, Fac. Energetică şi Inginerie Electrică, Universitatea Tehnică a Moldovei