Switch to English
Evenimente viitoare

Conferinta ”ENERGII DIN SURSE REGENERABILE. GENERARE DISPERSATĂ. PROSUMATORI.”

ELECTRICA SA, Sala Radu Zane - 1 octombrie 2019

Organizatori: CNR-CME, Electrica, Hidroelectrica și ANRE

SCURTĂ DESCRIERE
Exigenţele privind decarbonarea sistemelor de energie impune dezvoltarea unor soluţii de generare a energiei electrice care, pe durata funcţionării, să nu conducă la emisii poluante sau să le reducă la minim şi să se bazeze pe utilizarea eficientă a surselor locale. Utilizarea surselor regenerabile de energie (instalaţii eoliene, instalaţii solare, microhidrocentarle), dezvoltarea micro şi minireţelelor în care proconsuma-torii au o pondere importantă impun dezvoltarea unor structuri specifice, „inteligente” ale reţelelor de transport şi de distribuţie pentru a asigura o utilizare eficientă a acestor surse de energie.

Obiective
Dezvoltarea unor soluţii „inteligente” pentru utilizarea eficientă a surselor de geenrare a energie electrice cu amprentă redusă de carbon
Subiecte de interes
• Conectarea în reţeaua electrică publică a surselor regenerabile de energie precum şi a surselor distribuite;
• Utilizarea „inteligentă” a proconsumatorilor în cadrul unor micro sau minireţele electrice.
• Managementul micro sau minireţelelor electrice.
• Calitatea energiei electrice furnizată utilizatorilor
• Aspecte legislative privind accelerarea implementării noilor soluţii cu amprentă redusă de carbon pentru generarea energiei electrice
• Aspecte tehnico-economice privind dezvoltarea surselor „neutre CO2”

Rezultate preconizate
Propuneri de soluţii pentru promovarea unor soluţii eficiente pentru implementarea unor soluţii de generare a energiei electrice cu impact minim asupra mediului ambiant

Participanţi ţintă
Specialişti din sistemele de transport şi de distribuţie, operatori din domeniul surselor regenerabile de energie, participanţi la programul de implementare a panourilor solare în clădiri, specialişti în protecţia mediului ambiant