Switch to English

Eveniment amânat la o dată care va fi anunțată ulterior – Conferinţa „GAZUL NATURAL – COMBUSTIBIL AL TRANZIȚIEI ȘI RESURSĂ NATURALĂ STRATEGICĂ PENTRU ECONOMIE ȘI PENTRU SECTORUL ENERGIEI DIN ROMÂNIA”

OMV Petrom - 13 aprilie 2020

Organizatori: CNR-CME, OMV Petrom
Coorganizatori:UPG Ploiesti, Romgaz

SCURTĂ DESCRIERE

Sectorul energetic, la nivel mondial, european și național, traversează, în prezent și viitorul apropiat, o perioadă extrem de importantă și cu mari schimbări/restructurări din multe puncte de vedere, obiectivul final fiind acela de a produce eneergie curată, fără emisii de CO2 sau alți compuși care afectează grav mediul, în general, și schimbările climatice, în special.

În acest context, obiectivul comun al comunității mondiale, în ansamblul său dar și zonal, regional și local, este acela de decarbonare a sistemului energetic, în special, și al economiei și societății în general, prin înlocuirea totală a combustibililor fosili precum și a biocombustibililor, care practic au aceleași efecte negative asupra mediului și climei. Deoarece acest lucru nu se poate realiza decât într-o anumită perioadă de timp (30-50 de ani sau chiar mai mult) este evident că combustibilii fosili nu pot fi înlocuiți (eliminați) decât treptat, într-o perioadă de tranziție. În această perioadă de tranziție, cărbunele, petrolul și combustibilii obținuți din aceștia, trebuiesc eliminați și/sau înlocuiți cu alții mai puțin poluanți așa cum sunt gazele naturale și eventual biogazul, în paralel cu dezvoltarea continuă a surselor de energie regenerabile, nucleare ș.a. care nu produc și emit în atmosferă CO2 sau alte gaze nocive.

În acest context, este evident că, gazele naturale, au și vor avea, încă o lungă perioadă de timp, un rol foarte important în balanța energetică mondială dar și a fiecărei țări în parte inclusiv în România. Ca urmare, gazele naturale vor continua să fie o resursă naturală strategică pentru economie în general și producerea energiei în special.

OBIECTIVE

Conferința, își propune să facă o analiză a resurselor de gaze naturale, actuale și de perspectivă, din țara noastră, precum și a modului de exploatare, transport, distribuție și utilizare a acestora. De asemenea, este important de cunoscut situația din țările vecine precum și din UE, inclusiv posibilitățile de import, depozitare, transport, interconectările dintre state, utilizarea gazelor lichefiate ș.a.

Un alt obiectiv este acela de a analiza, stadiul actual și de perspectivă, privind legislația națională și europeană, în domeniul gazelor naturale precum și măsurile concrete stabilite și care vor fi necesare în viitor pentru perioada de tranziție, pentru atingerea obiectivului final, respectiv decarbonarea totală a sistemului energetic și al întregii economii. Importante sunt și măsurile concrete pe care le vor lua producătorii, operatorii pe piață și consumatorii, în vederea acestui obiectiv și nu numai.

SUBIECTE DE INTERES

– Situația actuală și de perspectivă privind rezervele naționale de gaze naturale, onshore și offshore, inclusiv stadiul lucrărilor de explorare și exploatare al acestora.
– Importanța strategică a gazelor naturale pentru sistemul energetic național, ponderea acestora în balanța energetică la nivelul actual și viitor, respectiv în perioada de tranziție.
– Utilizarea gazelor lichefiate și eventual a biogazului.
– Creșterea eficienței energetice a gazelor naturale, utilizând tehnologii moderne, inclusiv cele digitale pentru un control riguros, optimizarea proceselor, creșterea randamentului și siguranței în exploatare și reducerea emisiilor de CO2.
– Perspectiva utilizării hidrogenului în locul combustibililor fosili.
– Legislația națională, UE și internațională privind explorarea, exploatarea și utilizarea gazelor naturale.
– Măsurile, actuale și de viitor, luate de către organele de decizie la nivel național, producătorii și operatorii de piață pentru gazele naturale precum și de către producătorii și consumatorii de energie din țară, în contextul celor din UE respectiv pe plan mondial.
– Alte aspecte privind gazele naturale cum sunt: resursele și sursele pentru aprovizionare, transportul inclusiv importul și interconectările între țările din regiune, piața gazelor naturale, aspecte economice, juridice, de mediu ș.a.