Switch to English
Evenimente viitoare

Conferinţa „NOUL MODEL AL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ, GENERAT DE REGULAMENTUL (UE) 2019/943 ȘI DIRECTIVA (UE) 2019/944″

ELECTRICA - 29 ianuarie 2020

ORELE: 1000-1400
Organizatori: CNR-CME, ANRE si Electrica 

SCURTĂ DESCRIERE

Sistemul energetic traversează în prezent perioada cu cele mai profunde modificări din ultimele decenii, iar piața de energie electrică se află în centrul acestui proces de schimbare. Obiectivul comun de decarbonare a sistemului energetic creează noi oportunități și provocări pentru participanții la piață. În același timp, progresele tehnologice permit noi forme de participare a utilizatorilor și de cooperare transfrontalieră.
Regulamentul (UE) 2019/943 şi Directiva (UE) 2019/944 stabilesc norme pentru a asigura funcționarea pieței interne de energie electrică și include anumite cerințe legate de dezvoltarea de energie din surse regenerabile și de politica de mediu, în special norme specifice pentru anumite tipuri de instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu privire la responsabilitatea în materie de echilibrare, dispecerizare și redispecerizare, precum și un prag pentru emisiile de CO2 pentru noua capacitate de generare.
Modul de implementare a prevederilor Regulamentului (UE) 2019/943 şi Directivei (UE) 2019/944 vor fi esenţiale pentru dezvoltarea sistemelor de energie din România.

OBIECTIVE

Prezentări tematice pe următoarele direcţii:

• Implementarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/943 şi Directivei (UE) 2019/944 în legislaţia românească;
• Ordinul Nr.236/20.12.2019 al ANRE, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 1029/20.XII.2019 privind aprobarea regulilor pentru eliminarea și/sau atenuarea impactului unor măsuri sau politici care pot contribui la restricționarea formării prețurilor pe piața angro de energie electrică;
• Sublinierea principalelor modificări şi responsabilităţi pentru operatorii din piaţă;
• Modul în care poate fi accelerată decarbonarea industriei energetice şi soluţiile pentru creşterea ponderii surselor regenerabile de energie;
• Obiectivele ENTSO pentru energie electrică.

SUBIECTE DE INTERES

• Sectorul energie în perioada de tranziţie;
• Importanţa pieţei de energie în procesul de tranziţie;
• Principalele direcţii de evoluţie a pieţei de energie electrică în piaţa europeană;
• Participarea operatorilor din piaţă la implementarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/943 şi Directivei (UE) 2019/944.

REZULTATE PRECONIZATE

• Propuneri de soluţii pentru dezvoltarea pieţei de energie electrică în actuala etapă de tranziţie în sectorul energie

PARTICIPANŢI ŢINTĂ

Specialişti din sistemele de reglementare, operatori de piaţă, operatori din domeniul surselor regenerabile de energie, participanţi la programul de implementare a panourilor solare în clădiri, specialişti în protecţia mediului ambiant

Agenda conferinței