Switch to English
Evenimente desfășurate

Conferinta ”Rezilienta sectorului energetic romanesc in contextul provocarilor Trilemei energiei”

Universitatea Politehnica Bucuresti - 4 decembrie 2019

Organizatori: CNR-CME, UPB,


Parteneri: TRANSELECTRICA

Conferința își propune prezentarea rezultatelor studiilor Trilemei Energiei și al Rezilienței sistemelor de energie elaborate de WEC în anul 2018 și caută răspunsuri și soluții de rezolvare la nivel național la problematicile ridicate. Așa cum este cunoscut, Trilema energiei include în conceptul de dezvoltare durabilă trei dimensiuni fundamentale, Securitatea Energiei, Sustenabilitatea Energiei și Accesibilitatea Energiei. Legătura dintre reziliența sistemului energetic și provocările trilemei se găsește în faptul că inexistența unei reziliențe adecvate a sectorului energetic poate afecta grav cele trei cerințe care definesc trilema energiei: securitatea în alimentare, impactul minim asupra mediului și suportabilitatea prețurilor pentru consumatori. Cele mai importante riscuril emergente (vremea extremă și riscul cibernetic) pot pune probleme suplimentare deosebite care trebuie analizate și luate în considerare în acțiunile de obținere a unui comportament funcțional corespunzător. În acest context se vor face prezentări care să ilustreze aspecte ale politicilor energetice ale României, cu problemele specifice, soluții posibile de finanțare, îmbunătățiri ale cadrului de reglementare si funcționare a infrastructurii SEN si ale pieței de energie din România, acoperind atât domeniul gazelor naturale cât și pe cele ale energiei electrice. Vor fi invitați experți din companiile energetice, domeniul reglementării, elaboratori de politici și strategii energetice, consultanți din domeniile financiar și energie. Prin această Conferință se va urmări diseminarea conținutului studiului Trilema Energiei elaborat de WEC pentru anul 2018 și a studiilor conexe ale WEC privind strategia energetică pe termen lung și reziliența sistemelor energetice elaborate de WEC, în sprijinul politicilor energetice ale membrilor săi. De asemenea, vor fi abordate acțiunile strategice de implementare în sistemul energetic din România.

Obiective
Prezentări tematice pe următoarele direcţii:

• Prezentarea și diseminarea conținutului studiilor Trilema Energiei și Reziliența dinamică ale WEC pentru 2018
• Evidențierea conexiunilor dintre Studiul Trilema Energei și studiile de strategie, de evaluare și îmbunătățire a rezilienței infrastructurilor și piețelor de energie
• Evaluarea strategiilor și politicilor energetice ale României prin prisma conținutului și problematicilor tratate în studiile Trilema Energiei și Reziliența dinamică

Subiecte de interes
• Analiza performanțelor politicilor energetice ale României din perspectiva studiilor Trilema energiei și Reziliența dinamică
• Evoluțiile cadrului de reglementare a piețelor de energie din România și din UE și a impactului său asupra performanțelor sectorului energiei
• Examinarea proiectelor de investiții din sector și a impactului estimat al acestora asupra performanțelor companiilor din sector
• Contribuția CNR-CME la îmbunătățirea performanțelor companiilor din sector și la conștientizarea priorităților strategiilor și politicilor energetice ale României
• Planurile de dezvoltare a rețelelor electrice de transport al energiei electrice pentru susținerea dezvoltării pieței unice de energie electrică la nivelul UE
• Programul de dezvoltare al interconectării rețelelor de transport al gazelor naturale
• Provocări privind asigurarea securității cibernetice ale SEN în perspectiva digitalizării și dezvoltării soluțiilor Smart Grid în rețelele electrice de transport și distribuție.
• Stadiul implementării reglementărilor UE privind dezvoltarea și exploatarea sistemelor de transport al energiei electrice și gazelor naturale pentru susținerea dezvoltării pieței unice la nivelul UE

Rezultate preconizate
• Creșterea gradului de cunoaștere a activităților WEC și CNR CME desfășurate în sprijinul elaboratorilor de politici și strategii energetice
• Stimularea interesului pentru analiza studiilor WEC și a posibiltăților de valorificare și punere în practică a recomandărilor și concluziilor acestor studii
• Cunoasterea actiunilor strategice intreprinse de catre operatorii economici din sectorul energie
• Identificarea aspectelor și particularităților sistemelor energetice și piețelor din Romania pentru direcțiile de dezvoltare durabilă din perspectiva indicatorilor din Trilema energiei
• Priorități de acțiune pentru evaluarea și îmbunătățirea rezilienței sistemelor de energie și piețelor din România

Participanți țintă
• Reprezentanți ai companiilor din sectorul energiei și ai participanților la piața de energie din România
• Reprezentanți ai ministerului energiei și ai autorităților de reglementare
• Reprezentanți ai mediului de afaceri, din domeniul financiar – bancar
• Reprezentanți ai mediului academic, studenți și profesori din instituțiile de învățământ de specialitate
• Reprezentanți ai companiilor Transelectrica și Transgaz operatori de transport si sistem pentru piețele de energie electrică și respectiv gaze naturale
• Studenți și reprezentanți ai mediului universitar

Agenda Conferintei

PREZENTĂRI

Florin BALAȘIU, Director Operațional DEN, Transelectrica

Maria ISPAS, Sef Serviciu Monitorizare și Analiza Investiții Energie Electrică, ANRE

Daniel CRĂCIUN, Manager SDEE Muntenia Nord SA, Electrica

Olariu NICOLAE Univ. Valahia Targoviste, Prof. Dr. Ing.