Switch to English

Știri

Corneliu Bodea, CEO Adrem şi Preşedinte CRE

Corneliu Bodea, CEO Adrem şi Preşedinte CRE

Antreprenorul roman Corneliu Bodea este actionar al grupului international de companii ABBC si CEO al Adrem. Brand cu o istorie de peste 25 de ani pe piata din Romania, Adrem include companii cu activitate in domeniul energetic. Corneliu și-a extins formarea tehnica cu studii de management si ulterior cu un MBA in cadrul Open University […]

august 16, 2020
ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR ASOCIAŢIEI CNR-CME

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR ASOCIAŢIEI CNR-CME

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR ASOCIAŢIEI CNR-CME Locatie: ISPE, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici – 6 februarie 2020 Orele: 10.00-13.00 Organizatori: CNR-CME Responsabil eveniment: Prof. dr. ing. Ştefan GHEORGHE, Director General Executiv CNR-CME Ordine de zi AG CNR-CME 6.02.2020 Propunere cenzor Hotarare AG CNR-CME 6.02.2020 Acordare distinctii AG 2020 pdf FORMULAR VOT CORESPONDENTA MI AG 6.02.2020 FORMULAR […]

ianuarie 27, 2020
Conferinta ”Rezilienta sectorului energetic romanesc in contextul provocarilor Trilemei energiei”

Conferinta ”Rezilienta sectorului energetic romanesc in contextul provocarilor Trilemei energiei”

Conferința își propune prezentarea rezultatelor studiului Trilema Energiei elaborat de WEC în anul 2018. Se vor face prezentări care sa ilustreze aspecte ale politicilor energetice ale României, cu problemele specifice, soluții posibile de finanțare, îmbunătățiri ale cadrului de reglementare si funcționare a infrastructurii SEN si ale pieței de energie din Romania, acoperind atât domeniul gazelor […]

noiembrie 25, 2019
FOREN

FOREN

FOREN 2018 FOREN 2020 EN FOREN 2020 RO

noiembrie 7, 2019
Conferinta ”ENERGETICA RURALA MODERNA – SOLUTII PENTRU LIMITAREA POLUARII MEDIULUI AMBIANT”

Conferinta ”ENERGETICA RURALA MODERNA – SOLUTII PENTRU LIMITAREA POLUARII MEDIULUI AMBIANT”

În cadrul conferinţei se va discuta pe marginea următoarelor subiecte: • contribuţia privind creșterea eficienței energetice în infrastructurile aparţinând sectorului public şi economic din mediul rural/preorăşenesc, pentru a reduce consumul de energie, contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră • diversificarea surselor primare de energie în vederea acoperirii necesarului de energie […]

noiembrie 6, 2019
Conferinta ”EFICIENTA ENERGETICA IN ROMANIA, STADIU SI PERSPECTIVE”

Conferinta ”EFICIENTA ENERGETICA IN ROMANIA, STADIU SI PERSPECTIVE”

Cresterea eficientei energetice reprezintă una dintre cele cinci dimensiuni ale strategiei energetice la nivel UE. Recenta Directiva nr. 2018/ 2002 /UE de modificare a Directivei 2012/ 27/ UE privind eficiența energetică prevede, ca obiectiv la nivelul Uniunii, reducerea consumului de energie primara/ finala cu 32,5 % pentru 2030, in comparatie cu prognozele realizate in anul […]

octombrie 5, 2019
Conferinta ”ENERGII DIN SURSE REGENERABILE. GENERARE DISPERSATĂ. PROSUMATORI.”

Conferinta ”ENERGII DIN SURSE REGENERABILE. GENERARE DISPERSATĂ. PROSUMATORI.”

Exigenţele privind decarbonarea sistemelor de energie impun dezvoltarea unor soluţii de generare a energiei electrice care, pe durata funcţionării, să nu conducă la emisii poluante sau să le reducă la minim şi să se bazeze pe utilizarea eficientă a surselor locale. Utilizarea surselor regenerabile de energie (instalaţii eoliene, instalaţii solare, microhidrocentrale), dezvoltarea micro şi minireţelelor […]

septembrie 24, 2019
Simpozionul “Sisteme de energie și impactul economic al penetrării noilor tehnologii in contextul Uniunii Energetice.Situația la zi a domeniului nuclear”

Simpozionul “Sisteme de energie și impactul economic al penetrării noilor tehnologii in contextul Uniunii Energetice.Situația la zi a domeniului nuclear”

Prezentarea concentrată a noilor tehnologii energetice şi discutarea impactului economic, inclusiv educaţional, al penetrării acestora în sistemul nostru energetic, la simpozionul organizat de IAEE, CNR-CME si AREE, în parteneriat cu Nuclearelectrica, 5-6 septembrie 2019 Pagina dedicata a evenimentului poate fi gasita aici

septembrie 15, 2019