Switch to English
Evenimente desfășurate

Conferinta Trilema Energiei in contextul programelor finanțate de UE

8 noiembrie

Biblioteca Centrală a UPB

Descriere eveniment

Momentul actual pe care lumea îl traversează este semnificativ pentru domeniul energetic, care joacă un rol cheie în provocările pe care omenirea le traversează. Pe măsură ce experimentăm cu toții o criză energetică nemaivăzută în trecut, lumea este tot mai conștientă de faptul că energia afectează fiecare aspect al vieții noastre.
Consiliul Mondial al Energiei a recomandat în urmă cu peste zece ani cinci instrumente importante în tranziția energiei pentru atingerea țintelor privind reducerea emisiilor de CO2 și schimbări climatice. Energy Trilemma este unul dintre acestea.
Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei își dorește să evidențieze importanța celor 3 dimensiuni din conceptul global al Trilemei Energiei. Trilema Energiei susține faptul că o tranziție energetică de succes nu poate fi realizată decât prin menținerea concentrării asupra tuturor celor 3 piloni – securitate energetică, accesibilitate și sustenabilitate climatică pentru a ne asigura că nimeni din actorii care compun lanțul energetic nu este lăsat în urmă.
În planificarea evenimentelor CNR-CME pentru 2022, dedicăm organizarea conferinței Trilemei Energiei, în luna noiembrie 2022, după Summit-ul Trilema Energiei, organizat de Consiliul Mondial al Energiei, la Aberdeen, unde a fost lansată o nouă metodologie de calcul a Indexului Trilemei Energiei. Cele 3 dimensiuni ale Trilemei Energiei vor fi subiectele principale de discuție din cadrul conferinței.
• Securitate energetică: la nivel naţional şi regional;
• Sustenabilitate climatică: în contextul Green Deal;
• Accesibilitate: sărăcie energetică și consumatorul vulnerabil.
Astfel, prin intermediul acestui eveniment, vom aborda metodologia de determinare a indexului Trilemei Energiei, ca instrument foarte puternic al Consiliului Mondial pentru evaluarea globală a țărilor membre pe baza indicatorilor rezultaţi conform celor trei piloni – vârfurile triunghiului. Ne dorim să aducem la aceeași masă reprezentanți ai celor mai importanți actori din sistemul energetic pentru a identifica principalele provocări și soluții necesare în asigurarea unei tranziţii energetice sigură, sustenabilă şi accesibilă la nivel național și regional pe tot lanţul energetic, de la consumatorul casnic până la producători mari de energie.

OBIECTIVE

• Realizarea unui cadru formal de discuții între experți, decidenți și oameni de business într-o perioadă importantă pentru domeniul energetic, în vederea identificării soluțiilor menite să transforme și să inoveze SEN;
• Diseminarea de informații generale privind instrumentul Consiliului Mondial al Energiei de Trilema Energiei la nivel global, regional (Europa) și național, pe baza rezultatelor obținute;
• Poziționarea actuală a României în triunghiul Trilemei Energiei din perspectiva celor 3 dimensiuni: Securitate Energetică, Sustenabilitate Climatică şi Accesibilitate;
• Propunerea de soluții privind menținerea României în top-ul indicelui de Securitate Energetică la nivel regional și global şi totodată pentru poziţionarea cât mai bună din perspectiva indicilor de Sustenabilitate Climatică şi Accesibilitate;
• Prezentarea planurilor de investiții, dezvoltare, modernizare etc. ale companiilor care gestionează infrastructura de transport şi distribuţie de energie electrică și gaze, dar și ale companiilor care gestionează capacități importante de producere a energiei „verzi”.

SUBIECTE DE INTERES

• World Energy Trilemma Index;
• Încadrarea României în dimensiunile Securității Energetice, Sustenabilităţii Climatice şi Accesibilităţii din raportul World Energy Trilemma Index;
• Strategii Europene în domeniul energiei și politicilor climatice;
• Diversificarea surselor de energie și asigurarea securității energetice prin solidaritate și cooperare între țările din regiune;
• Proiecte de noi capacităţi importante de producere a energiei electrice din surse regenerabile şi integrarea acestora în SEN;
• Soluţii care pot veni în sprijinul consumatorului final în vederea menţinerii unui preţ al energiei accesibil în contextul actual dificil cauzat de conflictul din Ucraina;
• Proiecte de întărire a infrastructurii de rețea de transport şi distribuţie pentru acomodarea de noi capacități de energie electrică „verde”;
• Inter-conectivitate a rețelelor de transport al energiei și gazelor naturale;
• Tehnologii noi și digitale cu scopul de a flexibiliza exploatarea infrastructurii de transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale;
• Cercetare și inovare pentru stimularea tranziției energetice și îmbunătățirea competitivității.

Parteneri eveniment