Switch to English
Evenimente desfășurate

CONFERINȚA “ DIGITALIZAREA PROCESELOR ÎN DOMENIUL ENERGETIC”

25 aprilie

Biblioteca Centrala UPB

Descriere eveniment

Paradigmele Societății bazate pe informație și a Societății bazate pe cunoștințe, care au condus la creșterea performanțelor sectorului energie, impun însușirea şi implementarea noilor tehnologii de proces, noi sisteme de organizare şi creșterea exigențelor privind performanțele proprii.

Progresele tehnologice obținute prin digitalizarea proceselor, dezvoltarea sistemelor moderne de comunicație și dezvoltarea platformelor informatice asigură posibilitatea controlului proceselor energetice, adoptarea unor măsuri eficiente pentru asigurarea securității în alimentarea cu energie, asigurarea satisfacției clienților și contorizarea eficientă a serviciilor efectuate.

O atenţie specială trebuie acordată pregătirii personalului care să răspundă acestor exigențe, cu reverberații pe toate nivelele de pregătire educațională.

OBIECTIVE:
        Punerea în evidență a stadiului actual al procesului de digitalizare in sectorul românesc al energiei și direcțiile de dezvoltare a domeniului.
SUBIECTE DE INTERES
         Definirea digitalizării

Stadiul actual al digitalizării în sectorul energie

Direcții de viitor: spre ce se îndreaptă digitalizarea

Indicatori de performanță

Provocări, bariere și riscuri întâmpinate în dezvoltarea procesului de digitalizare

Exemple de urmat

 

Eveniment realizat de:

 

 

 

Parteneri eveniment