Switch to English
Evenimente desfășurate

Masa Rotunda „INDUSTRIA ENERGETICA ROMANEASCA – TRECUT, PREZENT SI VIITOR”

28 februarie

ISPE, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici

Descriere eveniment

Toate strategiile energetice elaborate în ultimele decenii fac referire la faptul ca o mare parte a instalaţiilor de producere au o vechime mare. Aceste instalaţii sunt, totuşi, în funcţiune şi contribuie la funcţionarea sistemului energetic naţional. Rezultatele eforturile mari depuse de generaţia anterioară sunt vizibile încă şi merită să fie mai bine cunoscute, mai ales de către tânăra generație. Un prim obiectiv al manifestării organizate de CNR-CME a fost de a păstra în memoria colectivă aceste eforturi și rezultatele lor.

Pe de altă parte, la nivel internațional și, în particular, la nivelul UE, sectorul energiei traversează o perioadă de profunde transformări. Uniunea Energetică Europeană a stabilit că este necesar să fie acoperite cinci dimensiuni-cheie: securitatea energetică, piața internă a energiei, eficiența energetică, decarbonizarea și cercetarea/ inovarea/ competitivitatea. Acest lucru presupune o transformare fundamentală a sistemului energetic al Europei, realizabilă prin acțiuni coordonate la nivelul Uniunii și la nivel național. Prezentarea și discutarea unor aspecte importante despre prezentul și (mai ales) viitorul sectorului energiei din România a reprezentat cel de-al doilea obiectiv al manifestării.

Deschizând lucrările întâlnirii, moderatorul a prezentat unele date privind începuturile dezvoltării sectorului în țara noastră. Astfel, în anul 1857, totalul producţiei Ţărilor Române a însumat 275 tone ţiţei brut,fiind cea dintâi ţară în statistica mondială a producţiei petroliere. În anul 1909 a fost descoperit un depozit de gaz metan în zona Sărmășel, județul Mureș; în anul 1914 a fost finalizată conducta Sărmășel-Turda.Petrolul a fost elementul-cheie care a asigurat creşterea economică a României din perioada interbelică.Dezvoltarea industriei s-a accentuat în perioada economiei centralizate. În anul 1950 s-a aprobat primul Plan decenal de electrificare a țării. În anul 1955 a intrat în funcțiune Dispecerul Energetic National. Perioada detranziție spre economia de piață a însemnat un declin semnificativ al ramurii și sunt necesare eforturi pentru revigorarea sa. Contextul internațional este dificil, numeroase țări confruntându-se cu situații conflictuale interne. Trebuie valorificat potențialul intern și dezvoltată capacitatea națională de cercetare/ dezvoltare/inovare.

Parteneri eveniment