Switch to English
Evenimente desfășurate

Conferința „MODELUL DE PIAȚĂ ÎN DOMENIUL ENERGIEI ELECTRICE: FUNCŢIONALITATE ȘI POSIBILE AMENDAMENTE”

6 aprilie

Sistem hibrid

Descriere eveniment

SCURTĂ DESCRIERE
Diversele crize cu care societatea românească s-a confruntat și încă se confruntă au scos la iveală o serie de imperfecțiuni, inclusiv în domeniul piețelor de energie electrică. Cauzele sunt multiple, de la structura însăși a sectorului energetic până la dezechilibrul accentuat al ofertei față de cerere, la care se adaugă noi restricții de dezvoltare impuse de țintele ambițioase ale Uniunii Europene.
Toate imperfecțiunile se traduc în semnale de preț care au devenit imposibil de suportat de către consumatorul mediu, cu atât mai mult de către cel vulnerabil. Este deci evident că este momentul unei analize lucide a actualei situații și a stabilirii unor măsuri adecvate.
Vor fi abordate problemele actuale ale pieţei de energie electrică şi necesitatea de adaptare în condițiile impuse de creşterea necesarului de energie electrică, a obiectivelor privind țintelor de decarbonare a sectorului de generare a energiei electrice, necesitatea promovării surselor regenerabile odată cu sistemele de stocare a energiei, probleme ale sistemelor de distribuţie a energiei electrice, apariţiei centralelor electrice virtuale (Virtual Power Plant).
Piaţa de energie electrică trebuie să ofere soluţii inteligente pentru integrarea surselor regenerabile volatile, pentru promovarea soluţiilor bazate pe hidrogen, a creşterii ponderii mobilităţii electrice, a creşterii nivelului de interconectare cu sistemul european.

OBIECTIVE:
• Realizarea unei analize corecte a piețelor de energie electrică și stabilirea unor direcții și măsuri pe termen scurt, mediu și lung de îmbunătățire a actualei situații.
• Indicarea de soluţii pentru creşterea funcţionalităţii pieţelor de energie electrică în condiţiile unei complexități sporite a sistemului energetic, a interconectării pieţelor de energie electrică, a influenţei acţiunilor externe;
• Evaluarea riscului pe piaţa de energie electrică.

SUBIECTE DE INTERES
• Integrarea pe piaţă a soluţiilor de flexibilizare si cresterea sigurantei alimentarii cu en el.;
• Integrarea în piaţa de energie electrică a surselor active descentralizate;
• Promovarea prin instrumente de piaţă a sistemelor de stocare a energiei electrice şi a soluţiilor
de utilizare inteligentă a energiei;
• Suportabilitatea prețurilor versus emisiile de gaze cu efect de seră – o nouă abordare?
• Posibile ameliorări ale modelului de piață pe termen scuirt, mediu și lung.
• Instrumente pentru prognoza preţurilor la energia electrică;
• Soluţii privind promovarea tehnologiilor cu utilizare de hidrogen.

Parteneri eveniment