Switch to English
Evenimente desfășurate

Simpozionul TEHNOLOGII NOI PENTRU DEZVOLTAREA RETELELOR ELECTRICE (NEXT GENERATION GRID)

15 martie

Poiana Brasov

Descriere eveniment

CNR-CME a organizat, în ziua de 15 martie 2019, la Poiana Braşov, simpozionul Tehnologii noi pentru dezvoltarea reţelelor electrice (next generation grid), realizat cu sprijinul firmei Siemens.

Simpozionul şi-a propus să pună în evidenţă stadiul actual al reţelelor electrice din România, cu accent pe reţelele de distribuţie şi să analizeze soluţiile pentru creşterea nivelului de „inteligenţă” a instalaţiilor electrice, pe baza tehnologiilor actuale şi a celor în curs de dezvoltare.

La lucrările simpozionului au luat parte specialişti din sistemul de distribuţie a energiei electrice din România, specialişti din cadrul firmelor care operează în sistemul energetic şi specialişti din mediul universitar. Participarea la lucrările simpozionului a unor cercetători din cadrul firmei Siemens a permis cunoaşterea mai profundă a preocupărilor şi a realizărilor unei firme cu contribuţii importante pe plan mondial în modernizarea echipamentelor şi a sistemelor din domeniul energiei electrice.

Este adevărat că dezvoltarea reţelelor electrice spre reţele „inteligente” implică eforturi importante în care contextul actual legislativ şi politic au un rol important. De aceea, analiza detaliată a aspectelor actuale din domeniul energetic, pe plan naţional şi internaţional, prezentată de preşedintele CNR-CME, domnul Iulian Iancu, a pus în evidenţă provocările, obiectivele de dezvoltare, dar şi posibilităţile concrete de atingere a acestor obiective.
Soluţiile actuale privind reducerea amprentei de carbon a instalaţiilor electrice, dezvoltarea surselor
regenerabile cu costuri reduse, apariţia utilizatorilor activi (prosumeri), existenţa sistemelor informatice şi a sistemelor de comunicaţie moderne, realizarea de echipamente care oferă posibilitatea digitaliizării proceselor de achiziţie de date, transferul acestora, prelucrarea şi extragerea comenzilor necesare controlului funcţionării sistemului oferă posibilitatea trecerii reţelelor electrice spre a treia generaţie, în care reţeaua electrică este dublată de o reţea informatică care asigură interconectarea informatică şi tehnică a tuturor operatorilor de pe piaţa energiei electrice.

Parteneri eveniment

Prezentari

Tehnologii noi pentru dezvoltarea rețelelor electrice – Prof. dr. ing. Nicolae GOLOVANOV, Consilier CNR-CME

Digital Substations – Andrius STAMKAUSKAS, Milan KOLESAR, SIEMENS

Soluții de automatizare RED – Dr. ing. Eugen BUTOARCĂ, Director Executiv – Membru al Directoratului, Distribuție Oltenia

Stage of Automation in DSO – Muntenia Nord & Perspectives 2019-2023 – Dr. ing. Valentin BRĂNESCU, Director General; Dr. ing. Gabriel GHEORGHE, Director Departament Inginerie şi Standardizare Reţea, SDEE Muntenia Nord

Aspecte de etică ȋn dezvoltarea şi utilizarea inteligenţei artificiale în reţelele electrice de distribuţie – Dr. ing. Daniel CRĂCIUN, Inginer specialist DISR; Cons. Jr. Florin JIANU, Şef Serviciu Etică şi Conformitate, SDEE Muntenia Nord

Soluţii moderne de îmbunătăţire a indicatorilor de continuitate în RED – Conf. dr. ing. Paul Mihai MIRCEA,Universitatea din Craiova; Dr. ing. Eugen BUTOARCĂ, Ing. Doru URSU, Ing. Ion MARIN – Distribuție Oltenia