Switch to English
Evenimente desfășurate

Conferinta online „TRANSPORTUL ENERGIEI ELECTRICE – IMPACTUL MAJOR IN TRANZIȚIA DIN SECTORUL ENERGIEI DIN ROMANIA SI DIN EUROPA CENTRALA SI DE EST”

Online 11 martie 2021

Organizator: CNR-CME si Transelectrica
Responsabili de eveniment: Prof. dr. ing. Stefan GHEORGHE, Director General
Executiv CNR-CME

 

Eveniment organizat de:                                               

SCURTĂ DESCRIERE
Sistemul electric de transport de energie electrică este o structură esenţială  pentru asigurarea alimentării sigure şi fiabile a utilizatorilor finali cu energie. Având în vedere creşterea necesarului de energie, a modificării structurii surselor de generare, a apariţiei unor noi zone cu necesar important de energie electrică dar şi necesitatea creşterii nivelului de interconectare în sistemul energetic european, este necesară analiza unei structuri adaptate la noile condiţii a reţelelor de transport din România.

Dezvoltarea surselor regenerabile de energie cu producţie meteodependentă impune dezvoltarea unui management adecvat al surselor de rezervă, a sistemelor de stocare a energiei electrice şi a sistemelor FACTS pentru a asigura calitatea necesară a energiei electrice furnizată utilizatorilor.

Funcţionarea sistemului electroenergetic din România în cadrul sistemului european cu analiza problemelor specifice de interconectare atât energetic precum şi comercial.

 

OBIECTIVE
·       Cresterea vizibilitatii activitatilor de transport al energiei electrice si a importantei acestora in Sistemul Energetic din Romania;

·       Prezentarea si analizarea solutiilor pentru dezvoltarea sistemului de transport astfel încât să se asigure acoperirea necesarului de energie electrică al ţării în viitor si a soluţii moderne pentru asigurarea disponibilităţii sistemului de energie pentru toţi utilizatorii.

 

SUBIECTE DE INTERES
•    Dezvoltarea sistemului de transport de energie electrică;
•    Analiza proiectelor de investiitii ale operatorului de transport;
•    Soluţii pentru creşterea nivelului de interconectare cu sistemul european;
•    Pregătirea personalului în condiţiile digitalizării şi creşterii exigențelor privind creşterea siguranţei în funcţionare;
•    Platforme pentru dezvoltarea pieţei de energiei electrică şi conectarea la piaţa unică europeană.

 

REZULTATE PRECONIZATE
·       Punerea în evidenţă a principalelor probleme pe care le pune dezvoltarea sistemului de transport electric în condiţiile interconectării în sistemul energetic european.

 

 Agenda Conferinței

Înregistrarea evenimentului se poate viziona prin intermediul canalelor online.

Click pentru acces Youtube

Click pentru acces Facebook