Switch to English
Evenimente desfășurate

WORKSHOP „Îmbunătățirea calității învățământului doctoral și postdoctoral în Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – IETTI” – PROIECTUL A-SUCCES

Online 17 septembrie 2020

Preambul

În data de 19 iulie 2019, Universitatea POLITEHNICA din București (UPB), în calitate de Beneficiar și Asociația Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), în calitate de Partener, au început derularea Proiectului „Dezvoltarea competențelor de antreprenporiat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes)”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea tranziției de la educație la muncă a unui număr de 70 de doctoranzi și 30 de postoctoranzi în domeniile de cercetare inginerie energetică, inginerie electrică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și tehnologia informației, ingineria sistemelor, prin participarea acestora la programe de formare antreprenorială, module de cursuri complementare, orientare și consiliere profesională, precum și la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cecetare/inovare, dezvoltate în parteneriat cu agenți economici și actori din domeniul CDI, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare), în sprijinul consolidării și creșterii calității sistemelor de educație și formare profesională. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Scopul proiectului este îmbunătățirea progamelor de pregătire doctorală din anii următori, cu componentă de cunoștințe antreprenoriale.

Grupul Țintă din cadrul proiectului este format din cei 70 de studenți doctoranzi cu frecvență, înmatriculați în ultimii doi ani ai progamului de studii doctorale șidin cei 30 de cercetători postdoctorat care au obținut titlul științific de doctor, cu cel mult cinci ani înainte de admiterea în programul postdoctoral.

În calitate de Partener la Proiectul A-Succes, CNR-CME participă la activitățile aferente dezvoltării abilităților antreprenoriale ale doctoranzilor și postoctroranzilor în domeniile vizate, inclusiv la implementarea stagiilor de practică a membrilor Grupului Țintă.