Switch to English

FEL

FEL

Future Energy Leaders Romania este programul de tineret al Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) și face parte din rețeaua globală a Future Energy Leaders, dezvoltată de World Energy Council.

FEL România este o rețea de tineri profesioniști ce dezbat idei și dezvoltă proiecte. Printre obiectivele programului se numără profesionalizare tinerilor din energie și dezvoltarea competențelor necesare celei de-a 4-a revoluții industriale, creșterea gradului de angajabilitate și prezența mai mare a tinerilor în poziții de decizie. FEL Romania își propune de asemenea să fie o platformă de comunicare și cooperare între noua generație și actuala elită din domeniul energiei, cooperare pe care o considerăm vitală pentru o bună dezvoltare a sectorului energetic și modul în care acesta interacționează cu alte domenii. FEL Romania își propune să accelereze tranziția către o economie bazată pe energie curată și reducerea impactul negativ pe care energia îl are asupra mediului.

Direcțiile Future Energy Leaders Romania

  1. EDUCAȚIE și CONȘTIENTIZARE
    crearea unor programe educaționale cu valoarea adăugată pentru membrii FEL România și publicul larg
  2. ANALIZĂ ȘI RECOMANDĂRI DE POLITICI
    analiză de politici în domeniul energiei și conex la nivel național, european și mondial și luări de poziții publice, cu recomandări.
  3. COOPERARE INTERNAȚIONALĂ
    dezvoltarea legăturilor cu organizații FEL similare & comunitatea FEL 100.

Membri ai FEL Romania în Comunitatea internațională FEL100:

2015: Emil Macovei

2016: Claudiu Butacu

2017: Andrei Covatariu

2019: Mihai Toader-Pasti

2020: George Constantin

2022: Bogdan Leu

Echipa FEL Romania:

Board:
Președinte – Adrian Vintilă;
Director General – Rareș Hurghiș;
Director Comunicare și Marketing – Olivian Savin;
Director Programe – Daniel Pascale;
Director Evenimente și Parteneri – Claudia Candale;
Director Comunitate – Silviu Tiron;
Director Afaceri Publice – Cristina Păun.
Director Juridic si Reglementare – Tatiana Fiodorov

Membri: 43 membri

Social:

Facebook: http://facebook.com/felromania/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/felromania

Instagram: https://www.instagram.com/felromania/

Website: https://www.felromania.org