Switch to English

Ion Sterian – Director General SNTGN Transgaz SA

Directorul General al Operatorului Sistemului Național de Transport al gazelor naturale din România – Transgaz, Ion Sterian, este un nume recunoscut în sectorul energetic atât în România, în interiorul Uniunii Europene cât și pe plan internațional.

Domnul Ion Sterian s-a alăturat companiei TRANSGAZ în anul 2007, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Economiei, în Adunarea Generală a Acționarilor, fiind desemnat apoi, în anul 2013, Președinte al Consiliului de Administrație al Societății TRANSGAZ.

Absolvent al Universității de Petrol și Gaze din Ploiești, specializarea forajul sondelor și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze, al Facultății de Inginerie Economică, Management și Dezvoltare Rurală din cadrul Universității din București, al masteratului Management și Dezvoltare Rurală din cadrul aceleiași universități, domnul Ion Sterian și-a perfecționat continuu cunoștințele profesionale atât în domeniul energetic cât și în cel al relațiilor internaționale și diplomatice, guvernanței corporative, managementului financiar și pieței de capital.

Cu o vastă experiență profesională atât în domeniul energiei, cât și al managementului corporativ, domnul Ion Sterian, a reușit la conducerea Transgaz, să demareze și să implementeze unul dintre cele mai ambițioase și mai importante planuri de dezvoltare a infrastructurii de transport gaze naturale din România din ultimii 20 de ani, cu proiecte de investiții estimate la 4,02 miliarde euro.

Lider carismatic, dedicat, o personalitate pozitivă și efervescentă, domnul Ion Sterian a câștigat încrederea și respectul omologilor săi atât la nivel național cât și internațional, autorităților și instituțiilor europene și a celor din România, ale mass-media și ale celor peste 4500 angajați.

În semn de recunoaștere a meritelor profesionale și calităților manageriale, domnul Ion Sterian a primit, în nume propriu și în numele companiei TRANSGAZ, numeroase premii, diplome și distincții, fiind invitat să susțină discursuri/alocuțiuni pe teme specifice sectorului energetic, managementului și guvernanței corporative, negocierilor și finanțărilor aferente proiectelor de investiții complexe și de mare anvergură în infrastructura energetică națională și europeană, și alte teme privind perspectivele dezvoltării durabile a sectorului energetic din România și Europa.

Ion Sterian – Director General SNTGN Transgaz SA