Switch to English

Consiliul științific consultativ

În conformitate cu art. 13 din Statutul CNR-CME, Consiliul Ştiinţific (CS) reprezintă structura tehnică şi ştiintifică care are ca obiectiv principal asigurarea consultanţei pentru Directorul General Executiv şi Secretariatul Executiv pentru activităţile cu caracter ştiinţific, tehnic şi expoziţional desfăşurate în cadrul CNR-CME. În acelaşi timp, CS asigură consultanţă pentru CD şi pentru Preşedintele Asociaţiei.

CS, organ al Asociaţiei CNR-CME, funcționează în conformitate cu art. 6 din Hotărârea Consiliului Director (CD) CNR-CME nr. 84 din 15.03.2007.

În cadrul Asociaţiei CNR-CME, CS are următoarele obiective:
• Direcționează şi coordonează din punct de vedere tehnico-științific activitatea CNR-CME.
• Propune politica şi obiectivele cu caracter ştiinţific ale CNR-CME;
• Avizează toate materialele cu caracter științific şi/sau tehnic care vor fi publicate în Mesagerul Energetic, EMERG, sau prezentate în cadrul FOREN sau în alte conferințe ale CNR-CME;
• Propune documente cu caracter tehnic: rapoarte / studii, pentru transmiterea către membrii CNR-CME, precum și modul de valorificare a acestora;
• Participă la stabilirea tematicii generale, precum şi a subiectelor de interes / preferenţiale pentru evenimentele din cadrul programului anual al CNR-CME precum şi pentru evenimentele principale din cadrul FOREN;
• Analizează şi avizează din punct de vedere tehnic şi ştiinţific comunicările şi prezentările propuse pentru FOREN;
• Coordonează acțiunile prin care CNR-CME participă la elaborarea strategiei energetice a României;
• Coordonează proiectele şi programele de cercetare la care participă CNR-CME;
• Avizează acţiunile de cooperare cu scop ştiinţific, interne şi internaţionale;
• Colaborează / cooperează cu Academia Română, Academiile de ramură, universităţile şi alte instituţii de cercetare  dezvoltare  inovare de profil.

Regulamentul de organizare si functionare al CS