Schimbă limba în Română
Older Events

“HYDROGEN – A SUSTAINABLE SOLUTION FOR THE ENERGY TRANSITION TO ACHIEVE CLIMATE NEUTRALITY”

25 November

Online

Event description

Punerea în aplicare a Acordului COP 21 de la Paris, privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050 reprezintă un obiectiv important al comunității energetice Europene și mondiale. Toate țările membre ale UE trebuie să-și elaboreze Planuri de Acțiune/Strategii pentru a pune în aplicare toate obiectivele Comunicării Comisiei Europene, ale Green Deal și FIT for 55. În acest context, Hidrogenul ar putea avea un rol esențial în consolidarea securității energetice a României prin alinierea mix-ului energetic național la noile tendințe europene. Mai mult, hidrogenul răspunde unei provocări importante pentru România și anume declinul natural înregistrat de producția de gaze naturale.

Conferința își propune să instituie un dialog între toate părțile implicate, pentru a se cunoaște preocupările tuturor și a găsi cele mai bune acțiuni care să fie propuse pentru Planul de Acțiuni/Strategiei României. Primul obiectiv își îndreaptă atenția asupra domeniului de cercetare- inovare care are niște realizări importante în România, dar este nevoie de noi acțiuni mult mai susținute. Următorul obiectiv se adresează producției de Hidrogen curat, cu emisii reduse, din surse regenerabile sau nucleare cu proiecte pilot. Un alt obiectiv privește utilizatorii energetici din domeniul energiei electrice și gazelor naturale și ai domeniului de transport greu auto, naval, maritim și aerian ai Hidrogenului. Un alt obiectiv este legat de produsele secundare și de folosirea lor coordonată în alte industrii având în vedere că în acest concept avem un lanț de circa 5 industrii care trebuie să funcționeze continuu/coordonat și interdependent cu piețe diferite (energie, gaze, transporturi, construcții de mașini, metalurgie, chimie, petrochimia își va diminua rolul eșalonat, sănătate cu oxigen medical în adevărate lanțuri globale de asigurare). Vectorul Hidrogen este un purtător de energie care soluționează foarte bine multiplele aspecte de Stocare a energiei contribuind în mod esențial la aplatizarea curbelor de consum ale energiei și gazelor naturale cu cea mai bună flexibilitate posibilă.

În concepția UE și a WEC, Hidrogenul va umaniza puternic Agenda sectorului Energiei din următorii 30 de ani având cea mai mare și mai puternică transformare a acestei industrii. Mutarea transportului mondial de pe hidrocarburi pe Hidrogen în 30 de ani constituie cea mai mare provocare industrială a tuturor timpurilor cu o transformare atât de radicală și de rapidă.

 

OBIECTIVE

• Dezbaterea subiectelor privind hidrogenul între toate părțile implicate, pentru a se cunoaște preocupările tuturor și a găsi cele mai bune acțiuni care să fie propuse pentru Planul de Acțiuni/Strategiei României;

• Clarificarea rolului fiecărui actor regăsit pe lanțul valoric al hidrogenului;

• Evidențierea nivelului de interes al industriei de profil în raport cu hidrogenul;

• Promovarea celor mai recente tehnologii asociate hidrogenului;

• Identificarea oportunităților investiționale în contextul PODD, PNRR și Fondul de Modernizare.

 

SUBIECTE DE INTERES

• Activitățile de cercetare / inovare privind hidrogenul;

• Strategia națională privind producerea hidrogenului fără emisii și producția energiei din hidrogen;

• Strategia de pregătire a rețelelor de gaze naturale pentru injecția de hidrogen;

• Finanțarea proiectelor naționale pentru producerea, transportul și utilizarea hidrogenului, în vederea atingerii neutralității climatice în 2050;

• Oportunități investiționale conferite de Green Deal și Mecanismul de Reziliență Rolul hidrogenului în viziunea Comisiei Europene;

• Producția de hidrogen in sectoarele de energie din surse eoliene, fotovoltaice, hidro si nuclear (de la cantități mici spre medii si mari);

• Bătălia culorilor – Hidrogenul verde sau hidrogenul albastru pentru tranziția energetică;

• Hidrogen, baterii sau alte tehnologii soluție viabilă pentru stocarea energiei;

• Perspectiva utilizării hidrogenului în industrie și sectorul rezidențial;

• Implicații asupra modelului de reglementare din România;

• Tehnologii de stocare in hidrogen.

Event partners

Event registration