Switch to English

„CĂLIN MIHĂILEANU, un aristocrat al energeticii românești”

Autori : Dumitru MANEA, Elena RATCU, Adriana VASILESCU

Editura AGIR, București, 2021, 17×24 cm, broșată, ISBN 978-973-720-830-9 , 250 pagini

La 5 martie 1921 se împlinesc 98 de ani de la nașterea unei mari personalități a energeticii româneşti, CĂLIN MIHĂILEANU, care și-a închinat întreaga activitate dezvoltării sectorului energetic din România și a influențat puternic lumea românească a ingineriei și cercetării din acest domeniu.

Cu această ocazie la Editura AGIR a apărut monografia „Călin Mihăileanu, un aristocrat al energeticii românești”, autori Dumitru Manea, Elena Ratcu și Adriana Vasilescu, foști angajați ai ICEMENERG, cărora Călin Mihăileanu le-a fost mentor la începutul carierei lor profesionale.

Volumul este prefațat de prof. dr. ing. Florin Teodor Tănăsescu, Vicepreședinte al Academiei de Științe Tehnice din România, care a scris printre altele:
„Parcurgându-i rândurile, înțelegi că motivația de a scrie această Monografie a fost considerația – aș spune chiar dragostea – pe care autorii au avut-o față de un om alături de care s-au aflat pe parcursul carierei lor profesionale, o personalitate a ingineriei românești și un lider al ei. Autorii și-au propus să scrie o Monografie. În realitate, însă, cartea este un roman care își propune să vorbească despre un om pe care viața l-a încercat în multe situații, dar a avut tăria de a se ridica de fiecare dată, care a avut multe satisfacții profesionale, dar și neîmpliniri, care „a ars” – dând în jur lumină -, un om de cultură, apropiat de cei pe care i-a condus sau care i-au fost colaboratori. Eroul acestui roman este Călin Mihăileanu, iar energetica este scena pe care-și va etala calitățile profesionale și omenia lui, cu numeroșii pași pe care i-a făcut de la începuturi până când a părăsit-o, cu numeroșii colaboratori pe care i-a avut și care, în timp, i-au devenit prieteni, cu împlinirile și neîmplinirile avute”.
Structurată pe 14 capitole, monografia prezintă originile, anii de școală, începuturile carierei de inginer, cariera didactică și parcursul profesional al lui Călin Mihăileanu în cei peste 50 de ani de activitate.

Călin Mihăileanu (1923-2006), personalitate complexă e energeticii românești și diplomat înnăscut, a găsit permanent modalitatea cea mai potrivită pentru a face din România o prezență activă și respectată în concertul energeticienilor din țară și din străinătate. A fost întemeietorul și directorul ICENERG, director al ICEMENERG (institut creat prin fuzionarea ICENERG cu IRME) și director general al ICCE (Institutul Central de Cercetări Energetice), Călin Mihăileanu

De asemenea, între 1956-2006 Călin Mihăileanu a desfășurat o activitate intensă în cadrul organizațiilor și asociațiilor profesionale interne și internaționale, la care a ocupat funcții de conducere: a fost secretar general și vicepreședinte al Comitetului Național Român al Consiliul Mondial al Energiei (CNR-CME) timp de 28 de ani, președintele Comitetului Național Român pentru Consiliul Internaţional al Marilor Rețele Electrice (CNR-CIGRE), președintele Comitetului Energiei din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU și expert ONU.

Autor a numeroase cărți tehnice și monografii, a peste 350 de articole științifice publicate în țară și în străinătate sau prezentate la conferințe și congrese internaționale, Călin Mihăileanu s-a impus drept unul dintre marii specialiști ai vremii în domeniul energetic.

olumul „Călin Mihăileanu, un aristocrat al energeticii românești” cuprinde și un capitol însemnat și plin de încărcătură emoțională, dedicat amintirilor, mărturiilor și impresiilor foștilor săi colaboratori, care aduc la lumină marile calități de conducător, încercat de vicisitudinile vieții inerente epocii în care și-a desfășurat activitatea, dar care a știut să le depășească cu demnitate, și nu în ultimul rând, calitățile marelui OM Călin Mihăileanu.

Prin această monografie autorii au dorit să readucă în memoria energeticienilor români, de acum și de mai târziu, figura cu totul specială a celui care a fost Călin Mihăileanu, cu dorința ca unii dintre aceștia să se poată apleca cu mai multă profunzime asupra vieții și activității acestui ARISTOCRAT al energeticii din România, pentru ca memoria sa să nu se cufunde în ceața uitării ți cu speranța că va inspira generațiile tinere de ingineri, așa cum Călin Mihăileanu i-a inspirat pe cei care au avut norocul să îl cunoască direct.

Unele din materialele incluse în această monografie pot fi accesate și pe pagina de internet https://calinmihaileanu.com

„CĂLIN MIHĂILEANU, un aristocrat al energeticii românești”