Switch to English

Conferinta ”ENERGETICA RURALA MODERNA – SOLUTII PENTRU LIMITAREA POLUARII MEDIULUI AMBIANT”

În cadrul conferinţei se va discuta pe marginea următoarelor subiecte:
• contribuţia privind creșterea eficienței energetice în infrastructurile aparţinând sectorului public şi economic din mediul rural/preorăşenesc, pentru a reduce consumul de energie, contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
• diversificarea surselor primare de energie în vederea acoperirii necesarului de energie în vederea limitării impactului asupra mediului înconjurător şi creşterea securităţii în alimentarea cu energie
• atragerea de diverşi parteneri industriali din sectorul public şi sectorul economic din zonele rurale/preorăşeneşti în vederea dezvoltării cunoştinţelor stakeholderilor în domeniul surselor regenerabile de energie şi a eficienței energetice

Pagina dedicata a evenimentului poate fi gasita aici

Conferinta ”ENERGETICA RURALA MODERNA – SOLUTII PENTRU LIMITAREA POLUARII MEDIULUI AMBIANT”