Switch to English

Conferinţa „GAZUL NATURAL – RESURSA VITALA DE ENERGIE PENTRU ROMANIA”

23 May 2019

Obiectivul principal al conferinței a fost acela de a face o analiză, principială și de fond, a stadiului actual al industriei de gaze naturale din România, precum și al perspectivelor acesteia pe termen scurt, mediu și lung, în context local, regional, european și chiar global.

Ca urmare, în cadrul conferinței au fost abordate o serie de probleme, extrem de importante și actuale, privind producția curentă de gaze naturale din România, precum și perspectivele acesteia, din zăcăminte convenționale și neconvenționale “onshore” și “offshore”; consumul intern, de toate categoriile, actuale și în viitor până în anii 2050 – 2060; aspecte privind înmagazinarea, transportul și distribuția gazelor naturale în țară și la nivel regional, zonal și european; aspecte de mediu, legislative, de reglementare, economico – investiționale și de piață etc.

Lucrările conferinței s-au desfășurat în cadrul a două sesiuni, respectiv o sesiune de deschidere și o sesiune de prezentări propriu-zise, urmate de întrebări, discuții, comentarii și concluzii.

În cadrul sesiunii de deschidere, moderată de dl. Niculae Napoleon Antonescu, Rector Onorific al UPG Ploiești și Președinte al Consiliului Științific al CNR-CME, au luat cuvântul dna Christina Verchere, CEO OMV Petrom, dl. Iulian Iancu, Deputat și Președintele CNR-CME și dl. Sorin Gal, Director General ANRM.

Pagina dedicata

Conferinţa „GAZUL NATURAL – RESURSA VITALA DE ENERGIE PENTRU ROMANIA”