Switch to English
Evenimente desfășurate

Conferinta ”ENERGII DIN SURSE REGENERABILE. GENERARE DISPERSATĂ. PROSUMATORI.”

1 octombrie

ELECTRICA SA, Sala Radu Zane

Descriere eveniment

Exigenţele privind decarbonarea sistemelor de energie impun dezvoltarea unor soluţii de generare a energiei electrice care, pe durata funcţionării, să nu conducă la emisii poluante sau să le reducă la minim şi să se bazeze pe utilizarea eficientă a surselor locale. Utilizarea surselor regenerabile de energie (instalaţii eoliene, instalaţii solare, microhidrocentrale), dezvoltarea micro şi minireţelelor în care proconsumatorii au o pondere importantă și impun dezvoltarea unor structuri specifice, „inteligente” ale reţelelor de transport şi de distribuţie pentru a asigura o utilizare eficientă a acestor surse de energie.

 

Invitați

Parteneri eveniment

 

Prezentari

Promovarea energiei electrice din surse regenerabile produse în unităţi aparţinând prosumatorilor
Ion DUMITRU, Şef Serviciu, Serviciul Surse Regenerabile de Energie, ANRE

Provocări în reţelele OD determinate de racordarea prosumerilor
Livioara SUJDEA, Director Executiv Distribuţie, Ligia COSTIN, Director Dep. Dezvoltare Reţea, SE ELectrica

Pespectivele şi potenţialul utilizării resurselor distribuite
Prof. Mihai SĂNDULEAC, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Cerinţele privind protecţiile prosumatorilor de energie electrică şi importanţa acestora pentru
funcționarea RED
Gabriel GHEORGHE, Daniel CRĂCIUN – Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord

Solutii de generare a energiei electrice cu impact redus asupra mediului
Rareş-Andrei CHIHAIA, Cercetător Ştiinţific, INCDIE ICPE-CA

Viziune asupra tranziţiei Republicii Moldova către 100% energie din surse regenerabile
Prof. Dumitru BRAGA, Fac. Energetică şi Inginerie Electrică, Universitatea Tehnică a Moldovei