Switch to English
Evenimente desfășurate

PROSUMATORUL – UN JUCĂTOR TOT MAI IMPORTANT ÎN PIAȚA ROMÂNEASCĂ DE ENERGIE

27 iunie

București, Hotel Capital Plaza

Descriere eveniment

O preocupare de bază a decidenților politici, dar și a specialiștilor din domeniul energetic o constituie găsirea unor soluții de dezvoltare durabilă a sectorului, respectiv de reducere a emisiilor în condițiile creșterii securității energetice și asigurării unui acces suportabil al consumatorilor la energie.
Creșterea producției de energie din surse regenerabile și reducerea până la eliminarea totală a producției din combustibili fosili constituie o soluție recomandată și acceptată atât de specialiști în domeniu, cât ș de populație. Generarea distribuită devine în aceste condiții o posibilitate atât de creștere a siguranței în alimentarea consumatorilor, dar și posibilitate de control a prețurilor, fapt ce a condus la o creștere semnificativă a numărului de prosumatori , datorat și susținerii prin cofinanțare din Fondul pentru mediu. Trebuie avut însă în vedere că introducerea prosumatorilor în rețeaua de distribuție creează anumite probleme atât din punct de vedere tehnic, cât și comercial.

Obiective

Punerea în evidență a stadiului actual al procesului de introducere în rețea a prosumatorilor și identificare a problemelor ce trebuie soluționate în vederea eliminării barierelor actuale.

Subiecte de interes:

  • Stadiul actual de introducere în rețea și în piață a prosumatorilor
  • Probleme de ordin tehnic în conectarea la rețea
  • Aspecte comerciale
  • Soluții posibile pentru eliminarea barierelor

Parteneri eveniment