Switch to English
Evenimente desfășurate

Conferinţa „GAZUL NATURAL – RESURSA VITALA DE ENERGIE PENTRU ROMANIA”

23 mai

OMV Petrom

Descriere eveniment

Obiectivul principal al conferinței a fost acela de a face o analiză, principială și de fond, a stadiului actual al industriei de gaze naturale din România, precum și al perspectivelor acesteia pe termen scurt, mediu și lung, în context local, regional, european și chiar global.

Ca urmare, în cadrul conferinței au fost abordate o serie de probleme, extrem de importante și actuale, privind producția curentă de gaze naturale din România, precum și perspectivele acesteia, din zăcăminte convenționale și neconvenționale “onshore” și “offshore”; consumul intern, de toate categoriile, actuale și în viitor până în anii 2050 – 2060; aspecte privind înmagazinarea, transportul și distribuția gazelor naturale în țară și la nivel regional, zonal și european; aspecte de mediu, legislative, de reglementare, economico – investiționale și de piață etc.

Lucrările conferinței s-au desfășurat în cadrul a două sesiuni, respectiv o sesiune de deschidere și o sesiune de prezentări propriu-zise, urmate de întrebări, discuții, comentarii și concluzii.

În cadrul sesiunii de deschidere, moderată de dl. Niculae Napoleon Antonescu, Rector Onorific al UPG Ploiești și Președinte al Consiliului Științific al CNR-CME, au luat cuvântul dna Christina Verchere, CEO OMV Petrom, dl. Iulian Iancu, Deputat și Președintele CNR-CME și dl. Sorin Gal, Director General ANRM.

Invitați

Parteneri eveniment

Prezentari

Potențialul energetic al zăcămintelor de gaze natural din bazinul Transilvaniei – situația actuală și de perspectivă.
Prof.Dr.Ing.Lazăr AVRAM,director Departamentul Inginerie de Petrol și Gaze,UPG Ploiești,Diana LUPU,SNGN Romgaz SA.

O scurta privire asupra panoramicului de gaze combustibile geogene
Ing.Constantin Căpraru,consilier CNR-CME

Latest legal amendments and their impact for oil and gas sector
Daniel Vlăsceanu,Partner,Vlăsceanu,Ene și Asociașii.

Gazele naturale-resursă vitală de energie pentru Republica Moldova:reconfigurarea națională și regională a sureselor și rutelor de aprovizionare.
Natalia TIMFOTE,Ilie TIMOFTE,Republica Moldova

Aspecte privind activitatea de axplorare-productie a SNGN Romgaz SA Mediaș.
Argentina TĂTARU,Director Sucursala Mediaș,SNGN Romgaz SA.