Switch to English
Evenimente desfășurate

Conferinţa „NOUL MODEL AL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ, GENERAT DE REGULAMENTUL (UE) 2019/943 ȘI DIRECTIVA (UE) 2019/944″

29 ianuarie

ELECTRICA

Descriere eveniment

În ziua de 29 ianuarie 2020, CNR-CME, SC Electrica SA și ANRE au organizat Conferința „Noul Model al Pieţei de Energie Electrică, generat de Regulamentul (UE) 2019/943 şi Directiva (UE) 2019/944 ”
Sistemul energetic traversează în prezent o perioadă cu cele mai profunde modificări din ultimele decenii, iar piața de energie electrică se află în centrul acestui proces de schimbare. Obiectivul comun de decarbonare a sistemului energetic creează noi oportunități și provocări pentru participanții la piață, iar progresele tehnologice permit noi forme de participare a utilizatorilor și de cooperare transfrontalieră.

Regulamentul (UE) 2019/943 şi Directiva (UE) 2019/944 stabilesc norme pentru asigurarea funcționării pieței interne de energie electrică și includ anumite cerințe legate de producerea energiei din surse regenerabile și de politică de mediu. Accentul se pune pe normele specifice anumitor tipuri de instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu privire la responsabilitatea în materie de echilibrare, dispecerizare și redispecerizare, precum și un prag pentru emisiile de CO2 pentru noua capacitate de generare.

Unul dintre puținele evenimente la care au participat toate părțile interesate, conferința a reunit peste 100 de participanți, reprezentanți din partea Comisiei pentru Industrii și Servicii a Camerei Deputaților, din partea autorităților: Ministerul Economiei si ANRE, factori de decizie ai principalilor operatori din domeniu, consultanți, specialiști din partea companiilor de stat și private, actori ai pieței de energie, analiști, operatori de marcă din domeniul transportului și distribuției energiei electrice.

Structurată în două părți, pentru a da posibilitatea vorbitorilor și paneliștilor de a interacționa proactiv cu participanții din sală, conferința a dezbătut modul în care pot fi implementate prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 şi ale Directivei (UE) 2019/944 în legislaţia românească si barierele care se întrevăd. Vorbitorii au prezentat elemente importante din ordinul ANRE Nr.236/20.12.2019, privind aprobarea regulilor pentru eliminarea și/sau atenuarea impactului unor măsuri sau politici care pot contribui la restricționarea formării prețurilor pe piața angro de energie electrică, au subliniat principalele modificări şi responsabilităţi pentru operatorii din piaţă, modul în care poate fi accelerată decarbonarea industriei energetice şi au avansat soluţii pentru creşterea ponderii surselor regenerabile de energie și pentru atingerea obiectivelor ENTSO pentru energie electrică.

Principalele concluzii ale evenimentului au reliefat faptul că cele două documente ale Uniunii Europene privind piața internă de energie electrică acordă o atenție deosebită consumatorului de energie electrică și trebuie aplicate la termenele stabilite de documentele europene, iar autoritățile trebuie să le transpună în legislația primară și secundară. De asemenea este necesară creșterea ponderii producerii energiei din surse regenerabile, corelată cu posibilitatea creșterii capacității de stocare a energiei, dezvoltarea tehnologiilor noi și a unor investiții în generarea energiei electrice care să asigure flexibilitate, termen foarte frecvent utilizat în sectorul energie. Decizia cat mai rapidă a factorilor politici privind definirea consumatorului vulnerabil, va permite liberalizarea totală a pieței de energie, aceasta fiind un obiectiv al documentelor europene. Sunt necesare de asemenea reglementări privind unele mecanisme de piață, absolut necesare bunei funcționări a acesteia. Modul de implementare a prevederilor Regulamentului (UE) 2019/943 şi Directivei (UE) 2019/944 vor fi esenţiale pentru dezvoltarea sistemului energetic din România.

Invitați

Parteneri eveniment