Switch to English
Evenimente desfășurate

Simpozionul “Sisteme de energie și impactul economic al penetrării noilor tehnologii in contextul Uniunii Energetice.Situația la zi a domeniului nuclear”

5-6 septembrie

ISPE, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici

Descriere eveniment

Motivație
Uniunea energetică a UE presupune, pe lângă reducerea de emisii, asigurarea securităţii alimentării cu energie, precum şi intensificarea acţiunilor de cercetare/inovare, pentru a face posibilă penetrarea rapidă a noilor tehnologii energetice, atât în domeniul generării cât şi în distribuţie. Elemente de stocare de energie, generare bazată pe hidrogen, reţele inteligente locale, securitate cibernetică etc. sunt din ce în ce mai mult parte din peisajul sistemelor energetice ale viitorului. De asemenea, tehnologiile nucleare de centrale cu putere instalată mare, precum şi reactorii mici modulari, contribuie la reducerea emisiilor de CO2, precum şi la asigurarea securităţii energetice.
Este deci momentul să se facă o trecere în revistă a impactului economic al penetrării acestor tehnologii.

Obiective
În contextul colaborării cu Asociaţia Internaţională de Energie şi Economie, CNR-CME urmăreşte aducerea în prim plan a noilor tehnologii energetice, precum şi discutarea impactului economic, inclusiv educaţional, al penetrării acestora în sistemul nostru energetic, corelat cu situaţia lor internaţională. În vederea susţinerii calităţii deciziilor în domeniu, se va discuta şi posibilitatea creării unei platforme de modelare a scenariilor energetice, bazată pe experienta CME-Londra precum şi a IAEA-Viena. Concluziile importante ale conferinţei vor fi diseminate în mediile de decizie şi operare din sistemul energetic.

Subiecte de interes
Ca tehnologii aflate în cercetare în ţară menţionam celulele de combustibil, reactorul nuclear mic modular ALFRED, reţele inteligente locale, precum şi exploatarea optimală a reţelelor de distribuţie şi a centralelor hidroelectrice, precum şi introducerea de instrumente de tranzacţionare avansate în piaţa de energie electrică.

Rezultate preconizate
Conferinta va produce rezultate legate de prezentarea concentrată a noilor tehnologii energetice, inclusiv cele nucleare, grupate pentru prima dată într-un singur eveniment. Deja prezentarea situaţiei domeniului nuclear este în al treilea an, iar extinderea la alte tehnologii energetice văzute şi prin prisma impactului lor economic vine în mod natural, inclusiv pentru a crea o platformă de modelare de scenarii cu scopul îmbunatăţirii calităţii deciziei în domeniul energetic.

Parteneri eveniment

 

ZIUA 1 – 5 SEPTEMBRIE

PREZENTARI

Christophe BONNERY, Președinte IAEE

Prof. Gurkan KUMBAROGLU, fost Președinte IAEE, Președinte Asociația Turcă pentru Energie și Economie

Prof. Ionuț PURICA, Președinte AREE (Asociația Română de Energie și Economie)

Teodor CHIRICA, Președinte FORATOM, Consilier al Directorului General al SN Nuclearelectrica

Elena STANCU, Director Electrica S.A.

Ionel FRĂŢILĂ, Sef Serviciu, Electromagnetica S.A.

Prezentare ICSI

ZIUA 2 – 6 SEPTEMBRIE

PREZENTARI

Teodor CHIRICA, Președinte FORATOM, Consilier al Directorului General al SN Nuclearelectrica

Alice DIMA, Director ANDR

Ilie TURCU, Director Proiect ALFRED, ICN Mioveni

Eugen BANCHES, Expert ANDR