Switch to English
Evenimente desfășurate

Conferinta online “TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR ÎN DOMENIUL ENERGIEI ELECTRICE DIN ROMÂNIA”

Online 30 martie 2021

Organizator: CNR-CME, Electrica S.A. prin Electrica Serv

 

Eveniment organizat de:                                               

www.electrica.ro

 

SCURTĂ DESCRIERE

Energia va avea un rol esenţial în dezoltarea societăţii, iar distribuirea acesteia la parametrii ridicaţi de calitate şi utilizarea inteligentă a energiei sunt importante pentru o dezvoltare sustenabilă.

Progresele tehnologice cu digitalizarea proceselor, dezvoltarea sistemelor moderne de comunicaţie şi dezvoltarea platformelor informatice asigură posibilitatea controlului pe arii mari a transferului de energie, adoptarea unor măsuri eficiente pentru asigurarea rezilienţei sectorului de distributie a energiei electrice, asigurarea satisfacţiei clienţilor şi contorizarea eficientă a serviciilor efectuate.

Trecutul ne arată de unde am plecat și care au fost înaintașii noștri. Viitorul este digital și trebuie bine pregătit pentru o dezvoltare sustenabilă. Acest lucru se petrece în Prezent.

Creşterea performanţelor sectorului energie impune, în primul rând, însuşirea şi implementarea noilor tehnologii de proces, noi sisteme de organizare şi creşterea exigenţelor privind performanţele proprii. O atenţie specială trebuie acordată pregătirii personalului care să răspundă acestor exigenţe.

OBIECTIVE

• Punerea în evidenţă a principalelor aspecte învăţate din activitățile desfășurate în trecut, cuprinse în cadrul Muzeului Național Tehnic “Dimitrie Leonida”;
• Prezentarea principalelor direcţii pentru dezvoltarea inteligentă a domeniului energiei electrice în viitor;

SUBIECTE DE INTERES

• Experienţa operatorilor din sectorul energie în asigurarea unor servicii de distribuție performante oferite utilizatorilor finali;
• Rolul nou de Operator de Sistem de Distribuție (DSO), care va fi îndeplinit prin apariția consumatorilor activi (prosumatori) și a generării distribuite;
• Implementarea noilor tehnologii şi a unor modele noi de afaceri, precum și rezultatele obţinute;
• Pregătirea personalului de specialitate pentru accesul la noile tehnologii;
• Creșterea performanței serviciului de distribuție și evaluarea indicatorilor de performanţă.

REZULTATE PRECONIZATE

• Propuneri privind direcţiile de dezvoltare a sectorului de energie electrică;
• Noi criterii de evaluare a performanţelor companiilor de utilități din sectorul energie;
• Soluţii pentru pregătirea personalului de specialitate.

Agenda evenimentului

Înregistrarea evenimentului se poate viziona prin intermediul canalelor online.

Click pentru acces Youtube

Click pentru acces Facebook

Comunicat de presa al evenimentului