Switch to English

Conferinta ”ENERGII DIN SURSE REGENERABILE. GENERARE DISPERSATĂ. PROSUMATORI.”

Exigenţele privind decarbonarea sistemelor de energie impun dezvoltarea unor soluţii de generare a energiei electrice care, pe durata funcţionării, să nu conducă la emisii poluante sau să le reducă la minim şi să se bazeze pe utilizarea eficientă a surselor locale. Utilizarea surselor regenerabile de energie (instalaţii eoliene, instalaţii solare, microhidrocentrale), dezvoltarea micro şi minireţelelor în care proconsumatorii au o pondere importantă și impun dezvoltarea unor structuri specifice, „inteligente” ale reţelelor de transport şi de distribuţie pentru a asigura o utilizare eficientă a acestor surse de energie.

Pagina dedicata a evenimentului poate fi gasita aici

Conferinta ”ENERGII DIN SURSE REGENERABILE. GENERARE DISPERSATĂ. PROSUMATORI.”