Switch to English

Participari la proiecte

Participari la proiecte

1. Proiectul „Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor
– cheie a succesului în carieră (A-Succes)”, cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe,
Nr. contract: 51675/09.07.2019, Cod MySMIS: 125125
Valoare proiect: 6.960.553,38 lei, din care 6.863.240,36 lei (echivalenta cu 98,21% din
valoarea totala eligibila aprobata) valoare nerambusabila U.E.
Durata proiectului: 18 luni, in perioada 10.07.2019 – 09.01.2021

2. Proiectul Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030,
lansat de Ministerul Energiei in data de 7.07.2018, data de sfarsit 31.12.2019.